Deze website is sinds 13 februari 2015 inactief vanwege de beëindiging van het programma Taskforce BID. De website wordt niet meer van een update voorzien.

  • Informatieveiligheid

    Wij geven het informatieveiligheidsstokje graag aan u door!

Neemt u het informatieveiligheidsstokje over?

Op 13 februari 2015 heeft de Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening (Taskforce BID) haar werkzaamheden beëindigd, twee jaar na haar oprichting op 13 februari 2013. De verschillende betrokken (koepel)organisaties binnen het openbaar bestuur en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) nemen het stokje van ons over. Dat doen zij in samenwerking met alle bestuurders binnen het openbaar bestuur die informatieveiligheid een warm hart toedragen.

De afgelopen twee jaar is, in nauwe samenwerking met de koepelorganisaties, vakverenigingen, bestuurders, topmanagers, wetenschappers en vertegenwoordiging vanuit private organisaties of belangenorganisaties, actief gewerkt aan diverse initiatieven op het vlak van informatieveiligheid. Op deze website kunt u de resultaten hiervan terugvinden.

Graag willen wij eenieder bedanken voor de  inzet en de goede samenwerking gedurende deze periode. Een samenwerking die onder meer heeft mogen resulteren in een ondertekening van de Verklaring Informatieveiligheid door alle overheidslagen en -domeinen, samen met minister Plasterk van het ministerie van BZK. Een verklaring die de gerichtheid op en verankering van informatieveiligheid binnen alle overheidslagen onderstreept en de interbestuurlijke samenwerking bekrachtigd.

Een belangrijke en onmisbare stap voor de dag van morgen.