Juridische kalender

Onderstaand de juridische kalender / agenda. Informatie afkomstig van http://njb.nl/agenda.

 • 19-jul-17 Het in- en uitlenen van werknemers in Duitsland – Nederlandse bedrijven moeten zich realiseren dat zij voor het werken met uitzendkrachten in Duitsland een vergunning nodig hebben.
 • 8-sep-17 Sarah van Walsum Lecture – Audrey Macklin will present the third Sarah van Walsum Lecture, entitled: ‘Making Citizens, Remaking Citizenship: The Case of Refugee Sponsorship’.
 • 19-sep-17 Cursus UAV-GC 2005 voor Woningcorporaties – In deze cursus wordt de UAV-GC 2005 behandeld aan de hand van de tekst en sprekende voorbeelden aan het leven ontleend.
 • 21-sep-17 Symposium Henri Capitant – 70 jarig bestaan: De Nederlandse groep van de Franstalige rechtsvergelijkende Association Henri Capitant organiseert een symposium
 • 21-sep-17 Geluid in de Omgevingswet – Tijdens deze VMR Speciaal Geluid in de Omgevingswet wordt de opzet van de nieuwe regels voor geluid behandeld
 • 21-sep-17 Het omgevingsrecht van de compacte stad – Marlon Boeve spreekt tijdens deze VMR Verdiepingsbijeenkomst over haar onderzoek over het omgevingsrecht in de compacte stad.
 • 25-sep-17 Gronings Huurrechtcongres: Tijdelijke verhuur – Tijdens het Groningse huurrechtcongres 2017 staan de civielrechtelijke en fiscale mogelijkheden en valkuilen van tijdelijke verhuur centraal.
 • 28-sep-17 Studiemiddag: Eigenrichting – Wat wordt onder eigenrichting verstaan en welke vormen worden breed veroordeeld en welke vormen lijken geaccepteerd te worden?
 • 28 september t/m 1 oktober 2017 EYBA International Weekend – This year’s event will take place from 28 September to 1 October In London
 • 28 t/m 29 september 2017 Congres European Association for Health Law – Het zesde congres van de European Association of health Law (EAGHL) wordt gehouden in Bergen, Noorwegen, 28-29 September 2017.
 • 28-sep-17 Studiemiddag Gids proportionaliteit in het aanbestedingsrecht – In deze bijeenkomst wordt de totstandkoming van de Gids besproken en de ontwikkelingen die de Gids daarna heeft doorgemaakt
 • 28-sep-17 De lange arm van de Wet Bibob – Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de problematische aspecten van de Wet Bibob

Zie http://njb.nl/agenda voor de meest up-to-date kalender