testament-gemengd-gezin

6 testament tips voor gemengde gezinnen

Naar schatting is meer dan de helft van de gezinnen in de nederland hertrouwd of opnieuw getrouwd. Als je tot deze categorie behoort en een gemengd gezin opvoedt, zijn hier zes tips om je gezin en je bezittingen te beschermen.

1. Een eenvoudig testament is waarschijnlijk niet voldoende. Het opent de mogelijkheid dat je biologische kinderen later uit de nalatenschap van je echtgenoot worden weggesneden. Als je een “ik hou van je” testament wilt maken waarin je alles aan je echtgenoot nalaat, wees je er dan van bewust dat hij na je dood je kinderen eruit kan snijden en al je bezittingen kan nalaten aan zijn kinderen, een nieuwe echtgenoot of wie hij maar wil. Hij heeft geen enkele verplichting tegenover je kinderen.

2. Overweeg een trust die bezittingen voor haar leven aan je echtgenoot nalaat, waarbij het saldo bij haar dood naar je kinderen gaat. Dit garandeert dat je echtgenote tijdens haar leven over de fondsen kan beschikken en dat de activa terecht naar je kinderen gaan als zij er niet meer is.

3. Kies een gesofisticeerde en ervaren trustee. Wie zal de financiƫle beslissingen de erfenis verdeling als jij er niet meer bent? Er kan spanning ontstaan tussen wat je echtgenoot wil en wat je kinderen hem willen geven. Wie zal als scheidsrechter tussen hen optreden?

4. Hou rekening met de mogelijkheid dat je langstlevende echtgenoot hertrouwt. Een trust kan ervoor zorgen dat de bezittingen beschermd zijn voor het geval je echtgenoot hertrouwt.

5. Overweeg om bij je dood wat bezittingen aan je biologische kinderen na te laten. Zo zullen ze niet zitten wachten tot hun stiefmoeder of stiefvader tegen de spreekwoordelijke emmer schopt.

6. Beslis wie besluiten neemt over je gezondheid. Zal dat je langstlevende echtgenoot zijn of je zoon of dochter? Dit kan tot veel onderlinge strijd leiden. Het is niet ongewoon dat stiefouders de kinderen van hun echtgenoot de toegang en informatie afsnijden als de echtgenoot in het ziekenhuis opgenomen is geweest. Het omgekeerde gebeurt ook. Zullen je kinderen verhinderen dat je echtgenoot je bezoekt? Besteed veel aandacht aan dit onderwerp.

Geplaatst in Blogs.